Hvad er NLP og hvad kan det hjælpe med?

Derfor virker NLP så godt i samspil med hypnosen

Vi kender nok alle til hypnose-show, hvor den hypnotiserede hopper rundt på et ben og tro hun er en høne. Men glem det. Jeg arbejder kun med tilladende hypnose med henblik på at skabe positive forandringer hos klienten. Det er her NLP spørgeteknikken, kommer ind.

Jeg benytter altid en NLP-spørgeskema forkortet SMARTE-mål. Når jeg har udspurgt min klient efter denne simple men yderst virkningsfulde teknik, vil forandringen allerede være i fuld gang. Det er naturligvis mit job at guide klienten blidt men bestemt i retning af vedkommendes eget ønske om at installere en positiv forandring. For ofte vil vi selv have dannet os overbevisninger og forestillinger om vores eget potentiale, der begrænser os i at træffe gode, kloge og langsigtede beslutninger. For det er når vores ubevidste sind er blevet ’fejlkodet’ over tid, at vi ryger, drikker og spiser for meget eller forkert, selv om vi udmærket godt ved, at vi burde handle anderledes. Men det er der altså heldigvis råd for – og hjælpen er lige ved siden af dig, nemlig i form af NLP og hypnose.

"Det handler om at installere positive forandringer"

Positive forandringer er således det primære mål, jeg har for mine klienter. Fordi lige så vel som vi alle i løbet af vores liv uundgåeligt vil installere uvaner og negative tankemønstre i vores eget sind (med eller uden hjælp fra andre), så kan vi også afinstallere dem igen og erstatte dem med positive vaner.

Hermed er vi så ved hele formålet med at arbejde i kombinationen af NLP og hypnose. For via NLP-spørgeteknikken hjælper jeg klienten med præcist at afdække sit ønske om forandring, herunder hvad han eller hun både vil opnå (og måske miste).

Herefter vil jeg ved hjælpe af de ord og begreber som klienten selv har givet mig under NLP-samtalen i den hypnotiske forandringsteknik gennemføre en effektiv positiv forandring i klientens sind.

Hypnosen er jo netop effektiv, fordi den går direkte til klientens ubevidste sind, hvorved effekten bliver øjeblikkelig og ekstremt effektiv.

Magien opstår derfor i kombinationen af NLP-samtalen, der populært sagt, får brikkerne til at falde på plads i klientens hoved, hvorefter den hypnotiske forandringsteknik får installeret netop den forandring, som klienten har afgjort med sig selv skal foretages.

Derved indgår jeg som behandler og klienten reelt den aftale, at jeg udelukkende arbejder med at gennemføre den positive forandring, som klienten selv ønsker. Mit mål således i hypnosen at benytte de positive ord og begreber ift. klienten, så han/hun kan komme nyt og godt sted hen i sit liv. Derfor kalder vi tilladende hypnose, der i sagens natur arbejder for og med at skabe en positiv forandring ene og alene for kunden/klienten og ikke mindst individet i stolen over fors skyld.